Vandeaudiitor Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443, kutse andmisaeg 10.12.1997. Ärijuhtimise kutsemagister (EMBA) Bristoli Ülikoolis (UK) aastal 2000. Eelnev töökogemus rahvusvahelises audiitorbüroos KPMG. Strateegiline koostöö rahvusvahelise audiitorbürooga Ernst & Young. Kogemuste põhivaldkonnad: finantsaruannete audit, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruanded (osalenud kehtivate RTJ-de väljatöötamisel), Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS), Eesti ja rahvusvaheline maksupraktika, erialased loengud, praktiseeriv raamatupidaja.