Õigusabi


Juriidilisi dokumente vormistades on alati lõppkokkuvõttes odavam lasta see spetsialistil koostada, kui hiljem mitmetimõistetava või seadusandlusega mittekooskõlas oleva sõnastuse tõttu teise osapoolega vaidlusi pidada selles osas, et mida siis ikkagi tegelikult silmas peeti. Nõustame Teid kõigis ettevõtte äritegevusega seotud juriidilistes küsimustes, alates olukorrale õigusliku hinnangu andmisest ning alternatiivide kaalumisest kuni vastavate dokumentide vormistamiseni. Vajadusel osaleme läbirääkimistel kolmandate osapooltega või esindame Teid kohtulikes vaidlustes.


Pakume:

  • äriregistri toimingutega seotud dokumentide vormistamine, sh äriühingu asutamine, registriandmete muudatuste vormistamine jms;
  • tööõigusalased dokumendid, sh töölepingud ja nende lõpetamine;
  • mitmesugused eraõiguslikud lepingud;
  • võlgade sissenõudmine, sh meeldetuletused ja maksegraafikute kokkuleppimine;
  • esindamine kohtulikes vaidlustes, sh kohtueelsete läbirääkimiste pidamine kompromisskokkulepete sõlmimiseks.